Förtydligande Säkerhet och trivselregler

Förtydligande Säkerhet och Trivselregler

Brf RTB

Säkerhet och TrivselreglerEntrédörrar

För allas trevnad och säkerhet skall entréportar hållas stängda och låsta. Ställ inte upp entrédörrarna med mattor eller stenar och se till så att dörren säkert låses bakom dig. Släpp inte in någon som du inte känner i byggnaden.

Du är själv ansvarig för att slänga oönskad reklam och post som du får till ditt postfack.

Källaren

För att inga obehöriga ska kunna komma ner i källaren är endast inpassering med nyckel möjlig. Om dörrarna mellan de olika trapphusen hålls stängda förhindrar vi att personen kan röra sig fritt i källaren och det blir en trevlig och trygg miljö.

Se alltid till så att dörren är låst när du lämnar källaren.

Det är inte tillåtet att förvara tillhörigheter på annan plats i källaren än i ert tilldelade källarförråd. Om detta trots allt sker kommer sakerna att omhändertas av vaktmästaren.

Det är inte tillåtet att förvara tillhörigheter i omärkta förråd i källaren. Alla förråd måste kvitteras ut via styrelsen.

Om du har kvitterat ut ett förråd är du skyldig att hålla det låst. Tillhörigheter som förvaras i olåsta förråd kommer att omhändertas av vaktmästaren.

Tillhörigheter som förvaras i omärkta förråd kommer att omhändertas av vaktmästaren.

Hissar

Det är inte tillåtet att överskrida maxvikten i hissarna, då finns stor risk att hissen fastnar och du blir själv ersättningsskyldig för reparation och uttryckning. Tänk på att stänga hissdörren ordentligt bakom dig, annars riskerar hissen att stanna på ditt våningsplan och de andra boende kan inte nyttja hissen. Var rädd om dörrar och dörrstängare i hissen så att de inte skadas när du exempelvis flyttar möbler.

Soprum / Miljörum

Det är inte tillåtet att slänga soporna på golvet inne i soprummet, varje sak ska slängas i det sopkärlet som det avser.

Man får inte ta med sig sitt skräp från sitt arbete och kasta det i föreningens soprum. Kartonger ska flikas, sitter det plast på kartongen så ska det plockas av och slängas i plastkärlet.

Trapphus

Av säkerhetsskäl får inga föremål placeras i trapphusen eller utanför lägenhetsdörr. Detta innefattar exempelvis dörrmatta, barnvagnar, cyklar, sopor.

Balkonger och fönster

Balkonger eller fönster får inte användas för skakning av mattor, sängkläder och liknande.

Blomlådor skall placeras på balkongräckets insida på grund av olycksrisk.

Grillning med kol- eller gasolgrill är inte tillåten på balkongen, detta gäller även på gården.

Speciella grillplatser finns på den stora gräsmattan. Sopor, fimpar eller dylikt får inte kastas från balkongen.

Din balkong ska hållas ren och snygg. Det är inte tillåtet att förvara skräp eller ha oordning på sin balkong.

Skräp kommer att städas bort av vaktmästaren och arbetskostnaden debiteras hyresgästen.

Plocka upp efter din hund

Du måste alltid plocka upp efter din hund när du rastar den och slänga skräpet i papperskorgen.

Skadedjur

Du som hyresgäst är skyldig att anmäla problem med skadedjur och vi som hyresvärd är skyldiga att åtgärda.

Du ska utan fördröjning kontakta oss om du upptäcker problem med skadedjur.

Vi samarbetar med en saneringsfirma, Anticimex. Att ringa dit för att få hjälp är kostnadsfritt för dig som hyresgäst.

Mata aldrig fåglar och andra djur i närheten av boendeområden då kvarliggande mat drar till sig råttor och andra skadedjur.

Misskötsel av samtliga ovanstående punkter kommer att bestraffas med böter.

Böterna ligger på 1500kr per tillfälle och läggs på avgiften/hyran.

Det är du som äger bostaden som får betala böterna, om du hyr ut din lägenhet i andrahand.

Andrahandsuthyrning

Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens godkännande.

Om uthyrning i andrahand förekommer utan styrelsens vetskap, kan medlem samt andrahandshyresgästen bli avhysta. From 2016 kommer föreningen att ta ut en avgift på 4500kr/år för andrahandsuthyrning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *