Välkomstbrev

Välkomstbrev till nya medlemmar.

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi bor, och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt. I vårt område finns tre bostadsrättsföreningar, vilka ingår i en samfällighetsförening för gemensamma frågor såsom värme, vatten, bilplatser i huset. Vår förening RTB ”Rosengårds Trivsamma Bostäder” omfattar Vougtsväg 1, 3, 5, 7, 9, och 11.

Information från styrelsen (kontaktuppgifter, pågående arbeten etc.) kan du finna här på hemsidan samt på informationstavlan vid entrén. Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad så om du/ni undrar över något, vill framföra klagomål eller har förbättringsförslag så får ni gärna ringa eller besöka någon av oss. Kontaktuppgifter till oss finns på hemsidan under fliken ”kontakt” samt på informationstavlorna i varje port. Där finns även telefonnummer för felanmälan. I många lägenheter finns en så kallad ”lägenhetspärm”, en pärm med föreningens stadgar, skötselråd för inredning och utrustning etc. Här kan du hitta en del bra information om din lägenhet, men eftersom pärmarma togs fram när husen var nybyggda börjar informationen bli inaktuell (utrustning kan ha bytts ut etc.). Därför är det upp till varje lägenhetsinnehavare att ta reda på vad man behöver veta om sin lägenhet och hur den behöver tas om hand. All aktuell information som du som medlem behöver finns istället här på hemsidan.

Årsmöte En gång per år har vi årsmöte. Årsmötet äger rum i april/maj. På årsmötet går vi igenom föreningens ekonomi, planerade projekt, väljer styrelse, etc. Till årsmötet kan man lämna motioner vilka sedan behandlas på stämman. Varje lägenhet har en röst.

KabelTV/Bredband

Som medlem i Brf RTB  ingår kabel-tv från Comhem i månadsavgiften. Comhem är även vår leverantör för bredband.

Tvättstuga I trapporna 1, 3, 5 och 9 ”källarplan”, finns en gemensam tvättstuga med två  tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Du bokar tvättid med en låscylinder som sitter på tvättidstavlan på dörren när du kommer in i tvättstugan. Regler finns uppsatta i tvättstugan. Tvättcylindern är märkt med ditt lägenhetsnummer som återfinns på dörren. Förråd finns i källarplan. Förråden är också märkta med ditt lägenhetsnummer. Gemensamma utrymmen för förvaring av barnvagnar och cyklar finns också. Parkering Det finns ett antal parkeringsplatser att hyra. Om du behöver parkeringsplats för bil kontaktar du föreningen som ordnar plats åt dig/er. Felparkerade bilar bötfälles av Europark, vilka RTB anlitat. Grillning Det är inte tillåtet att grilla på balkongerna.

Kolgrillning sker helst vid lekplatsen, där det också finns en stationär grill som alla medlemmar är välkomna att använda. Den som använder kolgrill på balkong eller egen uteplats kan komma att bli bötfälld. Den som grillar måste självfallet se till att kringboende inte störs av os och rök från grillen.

Avgift Till föreningen betalas en månadsviss avgift som fastställs av föreningen. Avgiften ska täcka räntor och amorteringar, värmeförbrukning, förbrukning av vatten, avfallshantering, städning i gemensamhetsutrymmen, skötsel och underhåll av fastigheten. Om vi medlemmar exempelvis slarvar med att sortera avfall så påverkar det i slutändan månadsavgiften.

Trivselregler För att alla ska känna trivsel i vår förening vill vi att alla tänker på följande: • Skaka inte mattor, dukar, sängkläder eller dylikt från fönster eller balkong • Respektera tvättiderna och gör alltid rent efter dig i tvättstugan, sopa och gör rent i filter. Är något trasigt? Anmäl då detta snarast till någon i styrelsen! • Ställ inte skrymmande gods, cyklar, barnvagnar eller soppåsar utanför lägenhetsdörrarna. Trapphuset är en brandväg och den måste vara framkomlig. Försök att i möjligaste mån utnyttja barnvagnsrummet för förvaring av barnvagnar. Nyckel till detta får du kvittera ut av styrelsen. Vaktmästaren kommer att flytta på respektive saker som ställs i trapphuset eller utanför lägenhetsdörrarna, där man sedan löser ut den beslag tagna saken för en kostnad av 500kr.

Se till att ytterdörrar, dörrar till källare och gemensamma utrymmen är stängda. Om du ställer upp dörren se till att stänga den igen så att inte obehöriga kommer in.

Källsortera dina sopor i miljöhuset efter skyltarna. Där finns behållare för tidningar, wellpapp, brännbart, glas, metall, plast, batterier och lysrör.

OBS! Ingen elektronik, möbler eller annan forma v avfall som inte kan slängas i sopkärlen.

Elektronik och övrigt avfall får ni själva transportera till närmsta återvinningscentral.

Återvinningscentralen i Malmö är Sjölunda återvinningscentral, Borrgatan 59.

Öppettider: måndag – torsdag kl 11.00–18.00, fredag – söndag kl 9.00–15.00.

http://www.sysav.se/Privat/Atervinningscentraler/Sjolunda-Malmo

Skadedjur

Hyresgäst/bostadsrättsinnehavare är skyldig att anmäla vägglöss angrepp      Kostnadsfri sanering

Som hyresgäst/bostadsrättsinnehavare är du skyldig att anmäla att du har vägglöss i din bostad. Anmäler du inte problemet ökar risken för spridning och problemet försvinner inte. Tiden det tar att bli av med vägglössen varierar beroende på hur stort angreppet är.

Samarbetet mellan Anticimex och den drabbade hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren är väldigt viktigt för en lyckad sanering. Som förening ska vi göra allt för att saneringen ska gå så bra som möjligt, men hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren måste själv hjälpa till och följa de obligatoriska förberedelserna före, under och efter sanering.

Vi samarbetar med Anticimex

Anticimex tekniker är utbildade och licensierade av Socialstyrelsen. Teknikern lägger ut ett, för människor och husdjur, ofarligt kiselpulver bakom golvlister och applicerar ett godkänt bekämpningsmedel i springor på angripna möbler.

Så här anmäler du

  1. Ring till Anticimex kundservice på 0752-45 10 00
  2. Uppge att du bor hos Brf RTB och vi har Länsförsäkringar som försäkringsbolag.
  3. Uppge ditt namn och din fullständiga adress (gata och lägenhetsnummer t.ex.)
  4. På Anticimex hemsida finns tydliga bilder som kan hjälpa dig att identifiera typ av skadedjur, se  www.anticimex.se

Övrig Allmän information

Som ny medlem är du alltid välkommen att kontakta någon person i styrelsen. Då kan du ta upp alla frågor som en nyinflyttad medlem kan tänkas ha och vi svarar givetvis efter bästa förmåga.

Några andra övergripande trivselregler

Husdjur är alltid trevligt och alla medlemmar är välkomna att ta husdjuren med när man flyttar in. Att tänka på dock för dina grannar och andra medlemmar är att inte låta djuren föra för mycket oljud samt att inte rasta djuren på gården. Eftersom det är både barn och vuxna som ska vistas här ska området vara fritt från husdjurs efterlämningar. Om du ser någon rasta sin hund på gården, medlem eller inte, säg gärna till personen i fråga och hänvisa dem till områden utanför bostadsrättsföreningens fastighet.

Ständiga förbättringar och engagemang

Vi i föreningen jobbar ständigt med att göra förbättringar kring fastigheten och vårt boende.

Som ny i föreningen har du säkert jättemånga tankar och funderingar kring ditt boende. Kanske har du positiva erfarenheter och idéer från där du bodde förut. Lyft gärna fram detta till styrelsen så kanske det kan bli något som alla medlemmar kan komma att ta del av. Alla initiativ och förslag till förbättringar kring vår förening är givetvis välkomna inslag.

Om du känner ett intresse för att driva frågor än mer aktivt kan du bli en del av styrelsen. Årsstämma hålls årligen där nya ledamöter väljs in. Du kan kontakta styrelsen om du har fler frågor. Alla typer av engagemang är välkomna, både i och utanför styrelsen!

Återigen hälsar vi välkommen till vår förening, hoppas du/ni kommer att trivas!

Med vänlig hälsning Styrelsen Brf RTB