Försening av Avgifter och Hyror

From nu kommer alla som inte betalar sin avgift i tid, att få inkassokrav skickat till sig.

Detta sker per automatik 7 dagar efter det att påminnelsen skickats ut.

Man står själv för ev kostnader för processen.

Styrelsen har valt att aktivera denna tjänst p.g.a att många inte sköter sina betalningar.

Engelska:

From now on, anyone who does not pay their fee on time will have a debt collection claim sent to them.

This happens automatically 7 days after the reminder is sent out.

You are responsible for any costs for the process yourself.

The board has chosen to activate this service because many people do not manage their payments.

Vänliga hälsningar

Styrelsen BRF RTB

Malmö, 2023-05-30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *