Ny ekonomisk förvaltare 1 januari 2021

Author Archives: admin

Ny ekonomisk förvaltare 1 januari 2021

www.nabo.se/kundportal

read more

Kabel-TV

read more

Nyinförd straffavgift

read more

Mata inte fåglarna!

read more

Stamspolning 2020

read more

Förtydligande Säkerhet och trivselregler

Förtydligande Säkerhet och Trivselregler Brf RTB Entrédörrar För allas trevnad och säkerhet skall entréportar hållas stängda och låsta. Ställ inte upp entrédörrarna med mattor eller stenar och se till så att dörren säkert låses bakom dig. Släpp inte in någon som du inte känner i byggnaden. Du är själv ansvarig för att slänga oönskad reklam […]

read more

Ordningsföreskrifter

Medlem uppmanas att i eget intresse för gemensam trevnad i fastigheten tillse att: Rökning är förbjuden i föreningens gemensamma utrymmen. Bilkörning, cykelåkning och mopedåkning får ej förekomma inom föreningens område. Boende skall ej använda trappor, källare och vindsgångar som lekplats eller samlingsplats. Barnvagnar och dylikt placeras på anvisad plats, ej i trapphus då dessa är […]

read more

Tips från Brandskyddsföreningen

Hemmet är vår trygghet. Där umgås vi med familj och vänner och njuter av värme och samvaro. Det är sannolikt vårt livs viktigaste plats. Samtidigt är det samhällets vanligaste brandplats. Bränder i bostäder är mer än dubbelt så vanliga som bränder i alla byggnader tillsammans. Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. I regel är […]

read more

Regler för ändring av lägenhet

Styrelsen måste godkänna För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till bostadsrättsföreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna. Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, måste göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om sådan […]

read more

Får jag riva en innervägg i lägenheten?

Ja och nej, ändring i lägenheten utöver målning, tapetsering och vitvarubyte räknas som större förändring. All större förändring kräver tillstånd från styrelsen, vilket i sin tur görs med ansökan. Med denna ansökan skall intyg från godkänd expertis bifogas. Gäller det ingrepp i vägg skall denne intyga att väggen ifråga inte är bärande. Samtlig el och […]

read more