Miljöhus

Regler vid sophanteringen
Miljörum/soprum för finns vid vändzonen baksidan av huset vid parkeringen. Vänligen håll dörren stängd så att ingen obehörig kommer in eller ställer miljöfarligt avfall, som egentligen ska lämnas på SYSAV direkt.

Sopsorteringen är ett miljöarbete som börjar hemma hos var och en. Eftersom olika typer av avfall återvinns på olika sätt, är det viktigt att de alltid sorteras rätt. Bra och rätt sortering ger lägre kostnader för föreningen. För att miljörummet ska fungera optimalt är din insats viktig.

Det är förbjudet att lämna sopor eller något annat stående på golvet.

När det kommer till glas, metall, plast, kartong, är det förpackningar av dessa som får slängas i miljörummen. Man får alltså inte slänga t.ex. en kastrull i kärlet för metall.

Är kärlen fulla t.ex. vid storhelger, ta ansvar och lämna dem själv på återvinningsstation. Eller vänta tills kärlen har tömts.

Vid överfulla kärl (om locket inte går att stänga) finns stor risk att kärlet inte töms.

Vi hoppas att alla tar ansvar och hjälper till för att hålla ordning i miljörummen. Hållare och påsar för matavfall finns i miljörummen.

Matavfall
All matavfall sorteras och lämnas i de bruna papperspåsarna. Man ska inte lämna påsarna insvepta i plast eller i plastpåsar då det blir problem vid återvinningen. Vänligen förslut påsen väl och stäng igen locket på kärlet för att förhindra att skadedjur tar sig in.

Papper
I kärlet för papper och kartonger, lämnas all typ av papper och reklamblad. OBS! Gamla kuvert ska slängas i restavfall, inte i kärlet för tidningar då klistret som används i kuvert inte får hamna här.

Kartonger
Kartonger ska vikas ihop och tillplattas innan de kastas. Större förpackningar och emballage (från möbler och liknande) tar man själv ansvar för och lämnar på SYSAV återvinningscentraler, Malmö Bunkeflo eller Malmö Norra hamnen.

Glas
Det finns kärl för ofärgat och färgat glas och här kan man slänga efter att man sorterat bort eventuell lock av metall eller plast.

Metall
Kontrollera att det är metallskrot som slängs i detta kärl. Här kan man slänga konservburkar och kapsyler mm. Läs på anslaget ovan, vad som ingår här.

Plast
Plastförpackningar ska hällas ut löst i kärl. Dessa ska alltså inte ligga samlade i en påse, då de ska eftersorteras för hand på ett löpande band hos återvinningsföretaget.

Batterier
Finns behållare för använda batterier. Man kan också slänga dessa på ICA MAXI

Elektronik
Det finns inga kärl för elektronik utan dessa lämnas antingen på ICA MAXI eller på respektive återvinningsstation. Småel som mobiltelefoner, rakapparater, glödlampor mm. kan lämnas på ICA MAXI.

Lågenergilampor/lysrör
Det finns inga kärl för glödlampor/lågenergilampor/lysrör utan dessa kan slängas direkt på återvinningsstationen. Var försiktig när du slänger lågenergilampor så att dessa inte går i sönder, då de innehåller kvicksilver.

Övrigt

Man är själv ansvar för bortforsling till återvinningsstation av skrymmande föremål som möbler, porslin, metallskrot, byggmaterial mm. Samma sak gäller för elektronik och lysrör, som också ska lämnas direkt till återvinningsstationen. Dessa saker får absolut inte lämnas i Miljö/soprummen.

 

Sysav Sortering av avfall    PDF

Källsorteringsguide            PDF