Styrelsen

styrelsenVid föreningsstämman 2020 valde stämman en ny styrelse enligt följande:

Ordförande: Mohammed Kazaz

Sekreterare: Wamid Abdelrasol

Kassör: Gyrd Bruus

Ledamot: Hamed Salem – Nadhir Jawad