Styrelsen

styrelsenVid föreningsstämman 2018 valde föreningen en ny styrelse enligt följande:

Ordförande: Mohammed Kazaz

Sekreterare: Beata Polanski

Kassör: Gyrd Bruus

Ledamot: Hanna Okur, Rebecka Mellström