Andrahandsuthyrning

När får man hyra ut i andra hand?
Enligt bostadsrättslagen får man hyra ut i andra hand när det finns så kallade beaktansvärda skäl. Exempel på beaktansvärda skäl är arbete på annan ort, vård av anhörig på annan ort, studier (som behövs för arbetet), militärtjänst, FN-tjänst, sjukdom etc. Styrelsens tillstånd krävs dock alltid innan andrahandsuthyrning.

Ansökan om andrahandsuthyrning
I god tid innan uthyrningen ska en korrekt ifylld ansökan, se längst ner på sidan, lämnas till styrelsen. Först efter att denna ansökan godkänts av styrelsen får bostadsrättsinnehavaren hyra ut lägenheten i andra hand. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens samtycke har du förverkat nyttjanderätten till lägenheten.
Maximal hyrestid är 12 månader. Därefter kan ny ansökan göras för en förlängning om 12 månader. Uthyrning tills vidare godkänns inte.

Skriva andrahandskontrakt
Innan hyrestiden börjar bör ett korrekt ifyllt andrahandskontrakt, se längst ner på sidan, upprättas. Detta är för allas säkerhet och vi rekommenderar starkt att alltid skriva ett kontrakt, även om det gäller en nära vän eller en kortare period som ni hyr ut till.

Uthyraren har ansvaret
Uthyraren har ansvar för lägenheten och att månadsavgiften betalas i tid. Om andrahandshyresgästen inte sköter lägenheten eller stör grannar kan uthyraren själv få en skriftlig varning och i slutändan bli uppsagd.

Försäkringar
Frågor om ersättning från försäkringsbolag kan bli besvärligt vid andrahandsuthyrning. Vi rekommenderar därför att både den som hyr ut och den som hyr tar kontakt med sina försäkringsbolag och kontrollera vad som gäller.

Mer information
Mer information kring andrahandsuthyrning hittar du på sidor som  Hyresnämnden och Bodirekt.

Nedan kan du ladda ner de blanketter som behövs när du ska hyra ut din lägenhet i andra hand….