Ordningsregler

Hänsyn till grannar och andra boende skall alltid vara självklart.

Ska ni ha fest…
Tänk alltid på att alla har rätt till en lugn och ostörd nattsömn.
Kontakta alltid dina närmaste grannar.
Meddela fastighetskontoret (vicevärden) när Ni ska ha fest i lägenheten sent på kvällen.
Informationslapp att sätta upp i trappuppgången finns att få på fastighetskontoret.
Njut gärna av musik och sång, men dämpa ljudvolymen mellan kl 22.00 på kvällen och 08.00 på morgonen.
Tänk på att framför allt basljud fortplantar sig genom fastigheten, så undvik hög bas på din musik och/eller hemmabioanläggning. Basljud fortplantar sig i husens betongväggar vilket gör att ljudet upplevs väldigt besvärande och irriterande flera våningar från ljudkällan.

Ska ni renovera…
Vid större renoveringsarbeten vilka förväntas skapa någon form av oljud, tex ombyggnad av kök och badrum, omläggning/slipning av golv mm, skall fastighetskontoret (vicevärden) alltid kontaktas i god tid innan arbetet planeras börja.
Särskild blankett beskrivande hur renoveringsarbetet skall tillgå och under vilka tider olika arbeten beräknas ske, skall lämnas in på fastighetskontoret för information och godkännande. Denna blankett kan ni hämta på fastighetskontoret samt på länk nedan.
Tider för renoveringsarbete som förorsakar någon form av oljud är:
Måndag – fredag. kl. 08:00–20:00.
Lördag, söndag och helgdag kl. 10:00–17:00, då också arbete med bullersamma och vibrerande verktyg bör undvikas.

En bra grundregel är…
Kontakta alltid i förväg fastighetskontoret och grannarna om Ni ska påbörja ett renoveringsarbete eller ska ha fest som kan tänkas bli störande!
Efterföljes inte ovanstående ordningsregler kan styrelsen vidta åtgärder.

Styrelsen för Brf RTB