Förtydligande Säkerhet och trivselregler

Förtydligande Säkerhet och Trivselregler Brf RTB Entrédörrar För allas trevnad och säkerhet skall entréportar hållas stängda och låsta. Ställ inte upp entrédörrarna med mattor eller stenar och se till så att dörren säkert låses bakom dig. Släpp inte in någon som du inte känner i byggnaden. Du är själv ansvarig för att slänga oönskad reklam […]

read more

Ordningsföreskrifter

Medlem uppmanas att i eget intresse för gemensam trevnad i fastigheten tillse att: Rökning är förbjuden i föreningens gemensamma utrymmen. Bilkörning, cykelåkning och mopedåkning får ej förekomma inom föreningens område. Boende skall ej använda trappor, källare och vindsgångar som lekplats eller samlingsplats. Barnvagnar och dylikt placeras på anvisad plats, ej i trapphus då dessa är […]

read more

Terrass och balkong

En återkommande fråga är: Vilka regler finns? Ansökan om tillstånd för installation/ombyggnation ute skiljer sig inte från ansökan för ombyggnad inne. Ingen form av fast installation får göras, då huset har hög grad av K-märkning för fasaden, samt pga underhållsskäl. Med fast installation menas stadigvarande montage i yttervägg, golvplan eller terrassräcke. Även installation som inte med […]

read more

Grillplatsen

Nu är grillsäsongen snart igång igen med samma fina grillplats och här kommer lite förhållningsregler. Vi har inte någon bokning av grillplatsen utan det är principen ”först till kvarn” som gäller. Det vi verkligen önskar från alla som använder grillplatsen är att respektera att ni inte är ensamma om att använda den så se till […]

read more