Bo i bostadsrätt

bopaAtt bo i bostadsrätt
Äger du din lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger den. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får betala för en lägenhet idag. När du ”köper” en bostadsrätt så överlåter den tidigare innehavaren sin andel i föreningen till dig. Innan överlåtelsen är klar så måste du bli antagen som medlem i föreningen. Detta beslut fattas av föreningens styrelse. Men faktum är att den fysiska lägenheten äger bostadsrättsföreningen, medlemmen äger dispositionsrätten.

Varje månad betalar du en avgift till föreningen (motsvarande hyra i hyresrätt). Avgiften ska täcka föreningens kostnader för underhåll, drift, räntor och amorteringar.

Dispositionsrätten
Dispositionsrätten är en rätt att förfoga över lägenheten, inom de ramar som bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar ger. Vi äger och förvaltar våra bostäder gemensamt. Som medlemmar i föreningen svarar vi kollektivt för föreningens ekonomi, lån t ex.

Vem ansvarar för vad? 
Som boende i en bostadsrättslägenhet är du själv ansvarig för ”innanmätet” i din lägenhet. Det är du som ska ombesörja att badrummet är i gott skick och att köket håller den standard du önskar. Önskar du vissa kabelkanaler är det du som beställer det via kabel-tv bolaget. Surfa gärna in på http://hotpot.se/hsb-ansvar-brf-brh.htm#6 för vidare info.

Föreningen har ansvaret för resten av byggnaden, men har även vissa skyldigheter inne i din lägenhet.

Du, tillsammans med övriga medlemmar, väljer på årsstämman en styrelse som ansvarar för det löpande arbetet i föreningen. Större och kostsamma beslut bör fattas på årsstämman. Det är viktigt att inse att alla medlemmar har ett ansvar för att fastigheten sköts. En god ekonomi innebär ett tryggt boende.

Läs mer om bostadsrätten