Bygga Om

ur Välkommen till RTB… ”Föreningen är K-märkt med näst starkaste typen av skydd, vilket betyder att husets utsida ska bevaras i så ursprungligt skick som möjligt. Brf-innehavare får dock invändigt bygga om delar av lägenheten. Mindre ändringar görs/bestäms av innehavaren själv. Större förändring kräver styrelsens medgivande…” från RTBs stadgar (§ 29) … ”Bostadsrättsinnehavaren får inte utan […]

read more