Du är själv ansvarig för din renovering

Som lägenhetsinnehavare är det du som är ansvarig för att arbetet utförs fackmannamässigt och att det inte påverkar fastighetens funktion. Ombyggnad som saknar tillstånd eller utförts på felaktigt sätt kan beivras av föreningen, som då med stöd av stadgarna kommer att tvinga nuvarande innehavare att återställa, detta oavsett vem som en gång byggde om. Det är upp till innehavaren av bostadsrätten att själv gå vidare och i sin tur stämma den som en gång byggde om.

Under själva renoveringen är det dock viktigt att man visar hänsyn till sina grannar. Genom att följa reglerna nedan kan vi göra våra lägenheter finare utan att göra miljön fulare för våra grannar under tiden.

Trapphus
Rivning av vägg och övrig ombyggnad skall genomföras på ett sådant sätt att byggdamm etc. inte sprids i trapphuset. Om detta ändå skulle ske, utan att lägenhetsinnehavare omedelbart avlägsnar detta, (städar/sanerar) kommer föreningen utan särskilt meddelande till lägenhetsinnehavaren att rengöra trapphuset på dennes bekostnad.

Byggsopor
Byggsopor och rivet material får under inga omständigheter deponeras i soprum, grovsoprum eller i förkommande fall i av föreningen uppställd container. Lägenhetsinnehavare ombesörjer och ansvarar för transport av byggsopor och rivet material från fastigheten. Byggsopor får under inga omständigheter placeras i trappuppgångar eller på gården.

Övrigt
Lägenhetsinnehavaren skall i övrigt genomföra ombyggnaden på ett sådant sätt att eventuella olägenheter för kringboende minimeras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *