Ordningsföreskrifter

Medlem uppmanas att i eget intresse för gemensam trevnad i
fastigheten tillse att:

 • Rökning är förbjuden i föreningens gemensamma utrymmen.
 • Bilkörning, cykelåkning och mopedåkning får ej förekomma inom föreningens område.
 • Boende skall ej använda trappor, källare och vindsgångar som lekplats eller samlingsplats.
 • Barnvagnar och dylikt placeras på anvisad plats, ej i trapphus då dessa är utrymningsvägar och ej får blockeras.
 • Vid in – och utflyttning skall aktsamhet iakttas så att skador ej uppstår på föreningens egendom.
 • Hissar, trapphus och entréer får ej blockeras.
 • Tvättstugor, torkrum och mangelrum städas efter användning.
 • Fel på maskinutrustning anmäls omgående till Fastighetskontoret.
 • Bollspel får ej förekomma inom föreningens område på plats som ej är avsedd för detta.
 • Rastning av hundar och katter får ej förekomma inom föreningens områden.
 • Hundar skall hållas kopplade inom föreningens område
 • Utfodring av djur får ej förekomma inom föreningens områden.
 • Parabolantenner får ej finnas utanför balkonginglasningen eller fasaden
 • Vinds- och källaredörrar skall alltid vara låsta. Även vinds- och källareförråd skall vara låsta.
 • Borrning och annat störande arbete får ej göras mellan kl. 22.00 – 07.00
 • Lördagar efter klockan 16.00 och Söndagar får inget störande arbete genomföras

Bevara sundhet och ordning inom och utanför huset

För att uppnå önskad trevnad ska medlemmarna medverka och tillse att dessa enkla regler efterföljs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *